Privacy Statement

Privacy Statement

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Geldig vanaf 25 mei 2018.

Food Quality Plus

Statenhof 19

4463 TV GOES

0113 563917

KvK 220.38576


Met welk doel worden uw gegevens door Food Quality Plus vastgelegd?

Uw gegevens worden vastgelegd voor het maken van afspraken, uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden (training, consultancy, auditing), facturering, beheren van de webwinkel, het versturen van nieuwsbrieven per email en het beantwoorden van uw vragen via onze website


Welke gegevens worden vastgelegd, waarom en waar?

  • Voor het maken van afspraken, webwinkel, facturering en nieuwsbrieven per email worden naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres vastgelegd.
  • Voor het uitvoeren van consultancy, auditing en training worden gegevens vastgelegd zodat de werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. Ook wordt de benodigde informatie vastgelegd in emailverkeer. Deze worden opgeslagen op een beveiligde server.
  • Voor het beantwoorden van uw vragen via onze website worden uw naam, email en gestelde vragen opgeslagen.
  • Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief worden uw naam, bedrijfsnaam en email adres opgeslagen. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief als u zich hiervoor zelf heeft aangemeld of als u tot ons actuele consultancy klantenbestand behoort.
  • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het schrijven van publicaties en rapportages. In dat geval zullen uw gegevens altijd worden geanonimiseerd.  Ook zal Food Quality Plus u hiervoor schriftelijke toestemming vragen.

Hoe lang worden uw gegevens vastgelegd  en hoe kunt u deze inzien en eventueel verwijderen?

Al uw gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, dit kan dit altijd. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken:

  • bij de nieuwsbrief staat onderaan altijd de mogelijkheid je hiervoor uit te schrijven
  • bij beëindiging van onze overeenkomst m.b.t training, auditing en consultancy kunt u per email aan informatie@fqp.nl aangeven dat u wilt dat u dat liever niet wilt. In dat geval zullen wij uw documenten van onze server verwijderen. Echter bij een vervolgopdracht kan dit voor vertraging zorgen omdat Food Quality Plus niet meer over alle gegevens beschikt.
  • bij onze digitale vragenservice via Total Food Care, kunt u per mail naar informatie@fqp.nl verzoeken al uw gegevens te wissen.
  • wilt u inzien welke gegevens van u bij ons bekend, kan dat door ons een email te sturen naar informatie@fqp.nl

Verstrekking van gegevens aan derden

Food Quality Plus verstrekt uw gegevens niet aan derden, met uitzondering van onze serverdienst en nieuwsbriefdienst.


Recht op indienen van een klacht

U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Vragen en opmerkingen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via informatie@fqp.nl